Regulamentul de închiriere a terenului secundar al Stadionului Municipal

REGULAMENT ȘI TAXE DE UTILIZARE
pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu

HOTARÂREA NR. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare al terenului sintetic de fotbal, situat în Parcul “Sub Arini”, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazei sportive, în temeiul Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru administratorul bazei, pentru personalul de întreținere și curățenie, pentru profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive.

Art.3. În incinta bazei se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv, fotbal (marcajele și porțile sunt specifice acestui joc). În mod excepțional, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu pot avea loc și alte activități de interes public.

Art.4. Obiectivele funcționării bazei sportive sunt:
a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național și internațional;
b)deservirea unităților de învățământ de pe raza orașului în realizarea planului-cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit, precum și desfășurarea unor competiții sportive școlare de interes local, județean sau național;
c) deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu
d) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării.

CAPITOLUL 2 - CONDIȚII DE UTILIZARE

Art.5. Terenurile pot fi folosite după cum urmează:
- teren de fotbal având dimensiunile de 97m / 51m ( Terenul 1 ),
- terenuri de minifotbal având dimensiunile de 42m / 22m ( Terenul 2, 3, 4, 5 – numerotarea se face dinspre centru orașului spre periferie ).

Art.6. Utilizatorii prevăzuți la art. 4 litera b) din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat au acces numai în prezența cadrului didactic. În aceste situații cadrele didactice își asumă răspunderea pentru întreaga activitate a acestora.

Art.7.
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, spectatori) au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;
c) să folosească terenul, vestiarele, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e) să nu pătrundă în incinta terenului fără aprobarea administratorului;
f) să păstreze curăţenia şi ordinea spaților utilizate.

(2) Se interzice:
a) fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta bazei sportive;
b) accesul în incinta bazei sportive cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, lise, scutere, atv-uri sau alte obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic.

(3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea acces pe terenul sintetic doar participanții la activitatea sportivă ( jucători, rezerve, arbitrii, antrenori ) spectatorii vor rămâne în afara terenului, în tribună sau pe alei.

Art.8. Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea tarifului de utilizare, cu următoarele precizări:
a) utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc cât și utlizări necorespunzătoare a elementelor din dotare bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei spotive nu va fi răspunzător pentru nici un incident, accident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenului de sport;
c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice faptă de încalcare a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;
d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată curată și diferită de încălțamintea de stradă ( interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal );
e) maieurile / vestele puse la dispoziție de administratorul bazei sportive vor fi purtate doar peste tricouri, în nici un caz direct pe piele;

Art.9.
(1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a) nerespectării prezentului regulament;
b) folosirii unui limbaj obscen, necuvincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă are un comportament care să prejudicieze valorile sociale;
c) tulburării liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;
d) nerespectarii în mod repetat a observaților administratorului bazei sportive;
e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;
f) nerespectarea numărului terenului de minifotbal solicitat și intervalul orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.

(2) Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament se sancționează contravențional cu amendă de la 200 – 2.000 lei ( fără posibilitatea de a achita jumătate din minim în termen de 48 h ) iar în funcție de gravitatea faptei poate duce la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau evenimentului cât și la plata daunelor produse.
Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a închiriat terenul și care prin cererea de folosire a acestuia a luat la cunoștință și și-a însușit prevederile prezentului regulament este obligat să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte, în caz contrar este direct răspunzător.

CAPITOLUL 3 – Taxe de utilizare, mod de organizare și funcționare

Art.10 Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-22:00;

Art.11 Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează baza sportivă.

Art.12
(1) Taxe de utilizare

TEREN SINTETIC
Terenuri minifotbalTeren mare
L - DL - D
08:00 – 22:0008:00 – 20:00
90 lei / 1h360 lei / 1h

Taxele percepute de S.P.A.D.P.P. Sibiu sunt taxe locale, 50% din taxă rămâne la dispoziția S.P.A.D.P.P. pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu întreținerea bazei sportive, iar 50% din taxă se virează la bugetul local.

(2) Mod organizare și reduceri aplicate la taxele de la alin. (1)
Solicitanții pot transmite cereri de utilizare a terenurilor de fotbal, către S.P.A.D.P.P. în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de consiliu pentru anul 2017, urmând ca în anii următori aceste cereri să fie depuse în perioada 01.01 – 15.01.
Aceste cereri vor fi soluționate în termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere în ordinea următoare:

 1. Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal;
  - vor achita 10 % din taxe
 2. Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federația Română de Fotbal;
  - vor achita 10 % din taxe
 3. Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);
  - vor achita 5 % din taxe
 4. Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);
  - vor achita 50 % din taxe
 5. Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă şi Agenda Comunităţii Municipiului Sibiu;
  - vor achita 50 % din taxe
 6. Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu;
  - vor achita 5 % din taxe pentru cele din sistemul public;
  - vor achita 50 % din taxe pentru cele din sistemul privat.
 7. Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții;
  - vor achita 50 % din taxe
 8. Asociațile și cluburile de fotbal cu sediul în celelalte localități din țară, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal
  - vor achita taxă conform art. 12 alin. 1
 9. Amatori
  - vor achita taxă conform art. 12 alin. 1

Pentru toate cazurile de mai sus se va lua în considerare perioada, numărul de ore solicitate cât și plata anticipată pentru acestea. Dacă și după această departajare sunt solicitanți egali, atunci se vor departaja după ordinea numărului de înregistrare a cererii la S.P.A.D.P.P.
Ulterior se vor putea rezerva pe tot parcursul anului terenurile de fotbal în baza cererilor de închiriere cât și prin intermediul aplicației online. Acestea vor fi soluționate după ordinea numărului de înregistrare al cererii la S.P.A.D.P.P.

(3) Modificarea orarului sau reprogramarea unor activități se pot realiza de comun acord (atât la inițiativa solicitantului cât și la cea a administratorului), cu condiția neafectării altor acțiuni programate în prealabil.
În situația în care o acțiune nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a unor evenimente avizate de către Primăria Municipiului Sibiu și Consiliului Local al Municipiului Sibiu, reprogramarea se va face într-un termen de maxim 7 zile de la data primei programări, dupa o consultare prealabilă a solicitantului.

Art.13. Plata se va putea efectua la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, situată pe B-dul Victoriei nr.1-3, camera S13, online prin intermediul aplicației puse la dispoziția utilizatorilor de către S.P.A.D.P.P. cât și la baza sportivă.

Art.14. Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 minute (1h) și este indivizibil, începând de la o ora fixă ( ex. 13.00-14.00).
Închirierea terenului mare este posibilă doar în cazul în care exista cel puțin o ora liberă înainte și după ora sau orele pentru care se dorește închirierea, aceste ore sunt necesare administratorului în vederea scoaterii și reamplasării porților de pe terenurile mici cât și a adunării și reîntinderii plaselor delimitatoare a terenurilor de minifotbal.

Art.15 În baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții gen scene și fără a organiza pe teren puncte de vănzare sau preparare produse.
Toate evenimentele se supun analizei și aprobării administratorului bazei și dacă este cazul, comisiei de adunări publice.