Regulamentul de utilizare a terenului secundar al Stadionului Municipal

REGULAMENT temporar privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber pe Terenul Secundar de Fotbal Situat în Parcul Sub Arini

Având în vedere:
  - Prevederile art. 43 alin. (1) si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  - ORDIN nr. 1219 din 22 septembrie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic.

Se aprobă următorul regulament privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor care se practică în aer liber pe Terenul secundar fotbal situat în Parcul Sub Arini.

A. Principii generale

Acest document stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, atât în privinţa activităţii de pregătire, cât şi a celei competiţionale.
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.
Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum şi regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordinul 1219 din 22 septembrie 2020.
Activităţile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele şi regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situaţia creată de epidemia de COVID19, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare.

B. Considerații generale

1.Descrierea simptomelor şi măsurilor generale privind COVID-19
Toţi membrii personalului bazelor sportive, precum şi utilizatorii acestora trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică)

a)Simptomele includ:
- cele mai comune semne: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;
- rare: dureri de cap, greaţă, diaree.

b)Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19:
- spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool;
- acoperirea gurii şi nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie şi aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;
- evitarea atingerii feţei, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
- folosirea pentru dezinfecţie doar a produselor biocide avizate;
- curăţarea şi dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive după fiecare utilizare;
- folosirea dispenserelor cu dezinfectant pentru tegumente instalate în toate locaţiile unde se organizează activităţi sportive.

2. Este permisă reluarea antrenamentelor colective în aer liber în regim deschis, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună.

3. Este permisă, tuturor sportivilor, cu condiţia respectării tuturor măsurilor de distanţare socială şi igienă personală, pregătirea fizică generală în aer liber în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună (stretching, elemente din şcoala alergării, exerciţii de echilibru şi orientare spaţială din gimnastică, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei situaţii specifice de luptă/joc, execuţia tehnică/tactică de tip box cu umbra etc.).

4. În interiorul bazei sportive se vor lua următoarele măsuri pentru diminuarea riscului de infecție COVID 19:
- bazele sunt împrejmuite;
- va exista un singur punct de acces care va fi păzit;
- fiecare structură sportivă va depune o declarație pe propria răspundere pentru fiecare sportiv că este de acord să se antreneze în această bază și că va respecta toate regulile impuse;
- fiecare structură sportivă întocmeşte și depune proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătăţii participanţilor la activitatea sportivă, în condiţiile legii;
- se va face triajul observațional al participanţilor la activitatea sportivă şi măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19 sau are temperatură măsurată cu un termometru noncontact mai mare de 37,3°C, nu i se va permite accesul în baza sportivă şi i se va recomanda să contacteze autorităţile sanitare;
- la accesul în bază, fiecare structură sportivă va depune un tabel nominal cu fiecare sportiv și membru din staff ce vor efectua antrenamente, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2;
- la accesul în bază, persoanele trebuie să fie trecute pe un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-Cov-2;
- accesul este permis numai în funcţie de capacitatea bazei, pentru a evita aglomeraţia: numărul maxim de utilizatori se va calcula în funcţie de suprafaţa totală a spaţiilor dedicate pregătirii fizice şi sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de cel puţin 7 mp;
- accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în aşa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spaţiului;
- accesul spectatorilor în baza sportivă nu este permis. Prin excepţie, minorii pot avea ca însoţitor o singură persoană adultă (persoana însoțitoare, după predarea minorului către antrenor, va astepta în afara bazei sportive);
- nu va fi permis accesul public la spaţiile care prezintă risc epidemiologic semnificativ (duşuri, saună, vestiar, sală de fitness, sală de masaj, sală de mese etc.);
- accesul în vestiare este interzis;
- în grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) şi dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;
- baza sportivă va avea asigurată o cameră suplimentară (spaţiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte spaţii definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de specialitate/evacuare;

C. Măsuri care precedă antrenamentului

1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să anunţe direcţia de sănătate publică şi medicul de familie şi să nu părăsească locuinţa până la stabilirea unui diagnostic.
2. Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi.
3. La locul de antrenament vor fi pregătite măsuri pentru igienizarea şi/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor şi a echipamentului sportiv (de exemplu, gel hidroalcoolic dezinfectant).

D. Condiţii de antrenament

1.Condiţii general valabile

a) Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte şi după antrenament.
b) În cazul sportivilor de performanţă, care sunt asistaţi de antrenor şi alţi specialişti, distanţa de siguranţă trebuie păstrată inclusiv în timpul şedinţelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecţie pe tot parcursul interacţiunii directe cu sportivul.
c) Este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2.

2.Condiţii specifice

- Sportivii care participă la antrenamente vor trebui să se prezinte la locul de antrenament gata schimbați în echipament de antrenament;
- Intrarea pe suprafața de antrenament se va face printr-un singur punct și la distanță de minim 3 m față de jucătorul aflat în față și/sau în spate;
- Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte şi după antrenament.
- În timpul antrenamentului, igienizarea mâinilor se va face ori de câte ori este posibil, în momentele de pauză.
- Atunci când este posibil, dar cel puţin o dată la 15 minute, mingea şi/sau celelalte materiale sportive care sunt folosite de mai mult de un sportiv vor fi igienizate cu substanţe dezinfectante avizate.
- Sportivii nu vor avea acces la vestiarele bazei sportive, ci doar la grupul sanitar, în mod individual;
- Fiecare structură sportivă sau utilizator sunt responsabili pentru respectarea măsurilor de distanțare socială;

E. Condiţii după antrenament

1.Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atenţie după fiecare folosire.
2.Accesul în vestiare este interzis. La finalul antrenamentului, sportivul părăsește baza sportivă.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament duce la rezilierea acordului privind accesul în baza sportivă din cadrul Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

REGULAMENT ȘI TAXE DE UTILIZARE
pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu

HOTARÂREA NR. 162/2020 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Utilizarea terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu este administrată de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, denumit în continuare administratorul bazei.

Art.2. Regulamentul de organizare și funcționare al terenului sintetic de fotbal, situat în Parcul “Sub Arini”, aflat în administrarea Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazei sportive, în temeiul O.U.G. 57/2019, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul bazei, pentru personalul de întreținere și curățenie, pentru profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive.

Art.4. În incinta bazei se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv, fotbal (marcajele și porțile sunt specifice acestui joc). În mod excepțional, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu pot avea loc și alte activități de interes public.

Art.5. Obiectivele funcționării bazei sportive sunt:
a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național și internațional;
b) deservirea unităților de învățământ de pe raza orașului în realizarea planului-cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit, precum și desfășurarea unor competiții sportive școlare de interes local, județean sau național;
c) deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu
d) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării.

CAPITOLUL 2 - CONDIȚII DE UTILIZARE

Art.6. Terenurile pot fi folosite după cum urmează:
- teren de fotbal având dimensiunile de 97 m / 51 m (Terenul 1)
- terenuri de minifotbal având dimensiunile de 42m / 22m (Terenul 2, 3, 4, 5 – numerotarea se face dinspre centrul orașului spre periferie)

Art.7.Utilizatorii prevăzuți la art. 5 litera b) din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat, au acces numai în prezența cadrului didactic. În aceste situații cadrele didactice își asumă răspunderea pentru întreaga activitate a acestora.

Art.8.
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, spectatori) au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;
c) să folosească terenul, vestiarele, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e) să nu pătrundă în incinta terenului fără aprobarea administratorului;
f) să păstreze curăţenia şi ordinea spaților utilizate

(2) Se interzice:
a) atât fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta bazei sportive;
b) accesul în incinta bazei sportive cu animale de companie, biciclete, role, skateboard, lise, scutere, atv-uri sau alte obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic.

(3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea acces pe terenul sintetic doar participanții la activitatea sportivă (jucători, rezerve, arbitrii, antrenori), spectatorii vor rămâne în afara terenului, în tribună sau pe alei.

Art.9. Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea tarifului de utilizare, cu următoarele precizări:
a) utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, atât ca urmare a utilizării suprafeței de joc cât și a utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotarea bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru nici un incident, accident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenului de sport;
c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice faptă de încalcare a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;
d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată, curată și diferită de încălțamintea de stradă (interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal);
e) maieurile / vestele puse la dispoziție de administratorul bazei sportive vor fi purtate doar peste tricouri, în nici un caz direct pe piele;

Art.10.
(1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a) nerespectarea prezentului regulament;
b) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente și dacă au un comportament care să prejudicieze valorile sociale;
c) tulburarea liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;
d) nerespectarea în mod repetat a observațiilor administratorului bazei sportive;
e) săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;
f) nerespectarea numărului terenului de minifotbal solicitat și intervalul orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.

(2) Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament se sancționează contravențional cu amendă de la 200 – 2.000 lei (fără posibilitatea de a achita jumătate din minim în termen de 48 h) iar în funcție de gravitatea faptei poate duce atât la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau a evenimentului cât și la plata daunelor produse.
Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a depus cererea de utilizare a terenului și care, prin cererea de folosire a acestuia, a luat la cunoștință și și-a însușit prevederile prezentului regulament, este obligată să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte, în caz contrar este direct răspunzătoare.

CAPITOLUL 3 – Taxe de utilizare, mod de organizare și funcționare

Art.11 Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-22:00;

Art.12 Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează baza sportivă

Art.13
(1) Taxe de utilizare

TEREN SINTETIC
Terenuri minifotbalTeren mare
L - DL - D
08:00 – 22:0008:00 – 20:00
90 lei / 1h360 lei / 1h

Taxele percepute de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu sunt taxe locale, 100% din taxă se virează la bugetul local.

(2) Mod organizare și reduceri aplicate la taxele de la alin. (1)
Solicitanții pot transmite cereri de utilizare a terenurilor de fotbal, către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu în perioada 1-15 Ianuarie a anului în curs.
Aceste cereri vor fi soluționate în termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere în următoarea ordine:

 1. Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal, care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal;
  - vor achita 10 % din taxe
 2. Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani), afiliate la Federația Română de Fotbal;
  - vor achita 10 % din taxe
 3. Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);
  - vor achita 5 % din taxe
 4. Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);
  - vor achita 50 % din taxe
 5. Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă şi Agenda Comunităţii Municipiului Sibiu;
  - vor achita 50 % din taxe
 6. Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu;
  - vor achita 5 % din taxe pentru cele din sistemul public;
  - vor achita 50 % din taxe pentru cele din sistemul privat.
 7. Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții;
  - vor achita 50 % din taxe
 8. Asociațile și cluburile de fotbal cu sediul în celelalte localități din țară, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal
  - vor achita taxă conform art. 12 alin. 1
 9. Amatori
  - vor achita taxă conform art. 12 alin. 1

Pentru toate cazurile de mai sus se va lua în considerare atât perioada, numărul de ore solicitate cât și plata anticipată pentru acestea. Dacă și după această departajare sunt solicitanți egali, atunci se vor departaja după ordinea numărului de înregistrare a cererii la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.
Ulterior se vor putea rezerva pe tot parcursul anului terenurile de fotbal atât în baza cererilor de utilizare cât și prin intermediul aplicației online. Acestea vor fi soluționate în ordinea numărului de înregistrare al cererii la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

(3) Cererile de utilizare depuse de solicitanți până la data de 30.04.2020 și aprobate de către administratorul vechi al bazei sportive Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat își păstrează valabilitatea pentru durata aprobată.

(4) Modificarea orarului sau reprogramarea unor activități se pot realiza de comun acord (atât la inițiativa solicitantului cât și la cea a administratorului), cu condiția neafectării altor acțiuni programate în prealabil, pe baza unei înștiințări în scris cu cel puțin 48 de ore înainte.
În situația în care o acțiune nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a unor evenimente avizate de către Primăria Municipiului Sibiu și Consiliului Local al Municipiului Sibiu, reprogramarea se va face într-un termen de maxim 7 zile de la data primei programări, după o consultare prealabilă a solicitantului.

Art.14. Plata se va putea efectua la casieria Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, situată în Piața Mica nr. 22, online prin intermediul aplicației puse la dispoziția utilizatorilor de către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu și la baza sportivă.

Art.15. Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 minute (1 h) și este indivizibil, începând de la o ora fixă (ex. 13.00-14.00).
Închirierea terenului mare este posibilă doar în cazul în care există cel puțin o ora liberă înainte și după ora sau orele pentru care se dorește închirierea, aceste ore sunt necesare administratorului în vederea scoaterii și reamplasării porților de pe terenurile mici și a adunării și reîntinderii plaselor delimitatoare a terenurilor de minifotbal.

Art.16 Pentru cereri de utilizare a terenurilor de fotbal pe perioade mai lungi de o lună de zile, în baza unei cereri prealabile din partea solicitantului, administratorul bazei poate încheia un Contract de Utilizare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Contractul de Utilizare trebuie să conțină minim părțile, obiectul și durata contractului, taxele de utilizare, drepturile și obligațiile părților, precum și o clauza de denunțare unilaterală a contractului de către Administrator, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului, într-un termen de 30 de zile.

Art.17 În baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente, fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții gen scene și fără a organiza pe teren puncte de vânzare sau preparare produse.
Toate evenimentele se supun analizei și aprobării administratorului bazei și dacă este cazul, comisiei de adunări publice.

Art.18 Având în vedere faptul că pe Stadionul Municipal Sibiu se vor executa lucrări de modernizare, pot interveni modificări, restricționări sau suspendări cu privire la activitățile desfășurate în baza prezentului regulament.