Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

Certificat de urbanism

Numar certificat:671 
Numar de inregistrare: din 10.04.2017
 
Provenienta: AL - KILANI INAS 
Adresa:SIBIU - Str. NEGOI, Nr. 58, bl. ,sc. , ap.04 
 
Adresa lucrarii:Strada FILARMONICII nr. 21  
Localitate CF:SIBIU 
Numar CF:100538-C1-U6 (Nr. CF vechi: 45546), 100538 (Nr. CF vechi: 2277) 
Numar Topo:228/III, 100538 (Nr. topografic: 228) 
Identificat prin: 
 
Scop:LUCRARI DE INTERVENTII ÎN PRIMA URGENTA PENTRU REPARAII ARPANTA LEMN, REPARAII CURSIVA LEMN I ÎNLOCUIRE IGLA (FARA MODIFICAREA FORMEI ACOPERIULUI) , CONFORM ART.17 (1) DIN ORD. 839/2009 -PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI CU RESPECTAREA CUMULATIVA A INDICILOR URBANISTICI PREVAZUTI LA PCT.3 - REGIMUL TEHNIC DIN PREZENTUL CERTIFICAT  
 
Taxa:
Valabilitate: