Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
13h74

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 74

pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentului aferent acestuia pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013, Analizând raportul nr. 16880/19.03.2013 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea metodologiei privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentului aferent acestuia pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu, Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1.  Se aprobă metodologia privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentului aferent acestuia pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.03.2013

Presedinte
Lerner Helmut       


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot74.pdf