Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h17

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective
de investiţii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat
din Municipiul Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 2645/16.01.2017 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat Sibiu prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiţii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. "b" si alin. 4 lit. "d", ale art. 45 alin. 2 lit. "b" din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă" - Sibiu, str. Oituz, nr. 31 Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii, după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  24.640.097 lei
         din care:
         C+M    : 20.662.782 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
136.399 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
63.064 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
959.781 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
21.138.918 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
2.341.935 lei
1.114.435 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

Reabilitare Cămin (obiect de investiţii 1)

- Regim de înălţime P+3.
- structură din panouri prefabricate de beton armat, realizata dupa un proiect tip din 1968, perioada cand legislatia, pentru zona Sibiu, nu impunea nici un fel de asigurare la actiuni seismice; caracteristicile elementelor structurale sunt:
o fundatii din beton simplu, latimi 65, 80, 100, 110cm, adancime de fund. cca. -1.70 m.
o elevatii din beton simplu, latime 25 cm.
o pereti portanti realizati din panouri mari prefabricate din b.a.
o pereti exteriori: rezistenta 9.5 cm+termoizolatie 7.5 cm + protectie 5cm=total grosime 22 cm.
o pereti interiori 14cm grosime.
o plansee prefabricate: predala 10 cm-suprabetonare 6 cm.
o rampe de scara si podeste intermediare prefabricate.
- spaţii utile de 7,5x4,8m, cu înălţime liberă maximă de 2,75 m.
- sistem dublu tract, cu orientarea spatiilor NE-SV.
- raport luminos curent 1/7.
- capacitate de evacuare - 2 fluxuri / nivel.
- acoperis tip terasă necirculabilă (suplimentat în prezent cu sarpantă).

- Consolidarea internatului pentru a da posibilitatea schimbarii de destinatie, ceea ce presupune decupaje de noi goluri in pereti, sporirea incarcarilor (pardoseli pe dale flotante, pereti si tavane din gips-carton cu materiale fonoizolante, introducerea unei noi centrale termice, introducerea unei gospodarii de incendiu etc.).
o lucrarile de consolidare constau in principal din camasuiri prin torcretare in benzi vericale si orizontale pe fetele exterioare si interioare ale peretilor exteriori (a se vedea raportul de expertiza).
o mutarea si suplimentarea centralei termice+introducere gospodarie de apa combatere incendii.
impun consolidarea placii de la nivelul parterului cu extinderi locale inspre exterior (rampe handicapati, platforma acces direct CT)
o rezolvarea rostului de dilatare/tasare/seismic intre camin si pasarela de la nivelul etajului 1 presupun introducerea unor noi elemente structurale scoase in consola.

Corp extindere Liceu de Artă (obiect de investiţii 2)

- Regim de înălţime P+1 / P+2 (2 tronsoane).
- structură în cadre cu grinzi si plansee prefabricate de beton armat.
- spaţii utile de 7,2x7,8m, cu înălţime liberă maximă de 3,65 m.
- sistem dublu tract, cu orientarea spatiilor NV-SE.
- raport luminos curent 1/3-1/4.
- capacitate de evacuare - 4 fluxuri / nivel.
- acoperis tip terasă circulabilă (excepţie - acoperisul sălii de audiţie, necirculabil).
Pentru corpul extins se propune o structura din cadre din beton armat, avantajoasa din punct de vedere al flexibilitatii partiului. Cladirea, in forma de L, a fost separata in doua tronsoane separate prin rost structural (P100-1 /2013, cladirea avand clasa de importanţă-expunere II):
- tronsonul 1, avand regim de inaltime P+E1+E2retras, avand dimensiunile in plan de cca. 20.10x35.70 m.
- tronsonul 2, avand regim de inaltime P+E1+E2, avand dimensiunile in plan de cca. 47.40x20.10 m.
Principiile de conformare structurala sunt similare pentru cele doua tronsoane. O particularitate a
tronsonului 1 este ca acesta contine o sala de festivitati, avand dimensiunile in plan de cca. 11.70x15.60m, cu desfasurare pe inaltimea a doua niveluri (P+E1, ~ 2x3.90m).
Ambele tronsoane sunt alcatuite din cadre (stalpi si grinzi) de beton armat cu 3 deschideri (3.90 + 7.80 +3.90 m), desfasurate pe cate 9, respectiv 12 travei de 3.90 m fiecare.

Suprastructura:
Stalpii vor fi executai din beton armat monolit si vor fi incastrati, atat in fundatii, cat si in nodurile pe care le realizeaza cu grinzile.
Grinzile vor fi executate prefabricat, fiind prevazute (in armarea transversala) cu conectori (etrieri) pentru conlucrarea cu betonul din suprabetonare, de natura sa confere sectuiunii (beton prefabricat+beton din suprabetonare) un caracter unitar. De asemenea, mustatile de legaturade de la capete (din armarea longitudinala), impreuna cu barele longitudinale introduse in suprabetonare (calareti), urmeaza sa asigure o legatura de tip incastrat intre stalpi si grinzi.
Planseele vor fi alcatuite din predale prefabricate, prevazute cu conectori din grinzisoare sudate, si suprabetonare. Armaturile din suprabetonare vor asigura si comportarea placilor ca elemente continue pe mai multe deschideri (calareti dispusi peste grinzi).
Scarile vor fi realizate din beton armat monolit si vor fi alcatuite din rampe si podeste rezemate pe structura principala.

Infrastructura:
Infrastructura este alcatuita, in principal, din fundatii izolate - talpa + cuzinet din beton armat monolit si grinzi de fundare. Sub cota inferioara a talpilor armate (= -1.70 m) se va turna un strat de beton de egalizare de min. 5cm grosime; variatiile cotei terenului bun de fundare vor fi rezolvate din cresterea grosimii stratului de beton de egalizare, pana la asigurarea conditiei ca fundatiile sa fie incastrate min. 20 cm in stratul bun de fundare. Grinzile de fundare vor fi incastrate in cuzineti, asa incat sa asigure o prindere corespunzatoare a stalpilor in infrastructura.

 Corp de legătură (obiect de investiţii 3)

- Regim de înălţime P+1 (parterul este liber, face parte din curte).
- structură în cadre cu stâlpi si grinzi prefabricate de beton armat la nivelul parterului, stâlpi si grinzi metalice la nivelul etajului.
- lăţime circulaţie 1,6m, dimensiuni alveolă mediană 5,9x7 m, înălţime liberă interioară 2,6 m.
- raport luminos curent 1/1,4.
- acoperis tip sarpantă cu pantă minimă.
Structura de rezistenta este separata prin rosturi de dilatare/tasare/seismice de corpurile pe care le leaga la nivelul etajului 1. Intrucat trebuie sa preia si diferenta dintre cotele de nivel etaj 1 ale cladirilor pe care le deserveste si in plus se doreste a fi prefabricata, necesita precizie inalta in proiectare, trasare si executie.
Principalele elemente structurale sunt:
- Fundatii izolate formate din talpa de b.a. monolit si guler prefabricat.
- Stalpi de forma speciala (arhitecturali) din b.a. prefabricat (beton aparent, gata finisat in fabrica!) cu piesemetalice inglobate pentru aparate de reazem.
- Retea de grinzi metalice imbinate prin suruburi de inalta rezistenta pretensionate; grinzile metalice sunt prevazute cu conectori metalici sudati, de tip Nelson, pentru legatura cu placa de b.a.
- Placa de b.a. turnata pe cofraj pierdut de tabla cutata zincata (se doreste ca intradosul sa ramana aparent).
- Structura metalica din elemente imbinate prin suruburi de inalta rezistenta pretensionate; stabilitatea si rigiditatea laterala a sistemului se poate asigura doar prin imbinari de incastrare intre stalpi si grinzi, numai la nivelul acoperisului (exigentele de arhitectura nu permit nici contravantuiri in planul peretilor nici vute la nivelul placii de b.a.
- Suportul acoperisului e prevazut a se realiza cu tabla cutata, structura metalica de rezemare asigura pantele pentru scurgerea apelor.
- Traseele conductelor de incalzire (tur+retur) si alimentare cu apa (calda, rece, incendii) intre ob. 1 si ob. 2 sunt prevazute a fi amplasate la partea superioara a pasarelei; punerea in functiune a intregului obiectiv necesita o foarte buna coordonare a lucrarilor.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Mansardare partială Scoala Gimnazială Regina Maria" - Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 1-Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii - după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  2.787.080 lei
         din care:
         C+M    : 2.089.000 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
25.000 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
10.000 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
69.800 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
2.418.000 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
264.280 lei
252.280 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

- In scopul unei bune dezvoltari educationale se propune extinderea functionala prin mansardarea corpului nou existent al constructiei (corpul B).
- Pentru realizarea extinderii este necesara inlaturarea straturilor de termo-hidroizolatie de la nivelul terasei, demolarea aticului existent si prelungirea scarii din beton existente de la nivelul etajului.
- La nivelul placii de peste etajul existent se va practica un gol pentru scara de acces intre axele C-E si se vor executa doua completari ale placii pentru a iesi in consola cu volumul mansardei intre axele A-B, respectiv D-E.
- Atat in vederea completarii limbajului arhitectural si armonizarii volumului mansardei cu restul cladirii cat si pentru fluidizarea circulatiilor orizontale de la nivelul parterului, se propune realizarea unui portic in fatada B.
- Volumetria mansardei va fi simpla, cu sarpanta in doua ape, invelitoare din tigla ceramica solzi de culoare rosie si sistem de preluare a apelor pluviale mascat de un atic prevazut cu sort din tabla faltuita. Iluminarea naturala a spatiului interior se va face prin lucarne si ferestre de mansarda de tip „ Velux ”, care, acolo unde este cazul vor fi echipate cu dispozitive speciale pentru a realiza desfumarea coridorului.
- Totodata, in vederea conformarii cladirii la exigentele impuse de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si legislatia in vigoare privind caile si distantele de siguranta pentru evacuare, se vor executa goluri de trecere acolo unde este cazul si renovarea finisajelor in spatiile astfel afectate, de la nivelul intregului imobil.
- Pentru asigurarea cerintelor de calitate privind izolarea termica se propune placarea exterioara cu vata minerala bazaltica.

Regim de inaltime : S+P+1+M

 
Suprafata construita totala :
1236.97 mp
Suprafata desfasurata totala :
4186.97 mp
POTpropus :
30,70%
CUTpropus :
1,03
Gradul de rezistenta la foc:
II
Suprafata construita pe nivel (corpul B):
Subsol
641.02 mp
Parter
623.33 mp
Etaj
623.33 mp
Mansarda propusa
702.05 mp
Hmax atic (corp B) :
9.55 m
Hmaxcoama (corp B):
13.80 m

 

Indicatori tehnici ai lucrarilor de interventie:

 
Desfacerea straturilor de termo-hidroizolatie existente
702,05 mp
Demolarea aticului din beton armat existent
45,00 mc
Practicarea golului pentru scara etaj-mansarda
22,41 mp
Executare scara din beton armat
7,50 mc
Mansardare - lucrari de constructie
702,05 mp
Sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica solzi (toate straturile)
840,00 mp
Tamplarie exterioara din aluminiu
65,00 mp
Ferestre de mansarda tip "Velux"
25,70 mp
Ferestre de mansarda tip "Velux" cu disp. desfumare
2,00 mp
Portic cu structura din lemn si metal
52,75 mp

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare instalatie electrică la Scoala Gimnazială nr. 25" - Sibiu, str. Sibiel, nr. 6 - Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii - după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  723.411 lei
         din care:
         C+M    :  612.192 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
0 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
0 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
50.000 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
612.192 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
61.219 lei
61.219 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

Suprafata construita - 570.04 mp - Corp A - Scoala, cu parter si 3 etaje.
Suprafata construita -579.50 mp - Corp B - compus din parter(gradinita) si etaj(sala de sport).
Suprafata construita -151.83 mp - Corp legatura - parter si 2 etaje.
            - Reabilitare instalatiei electrice interioare.
            - Reabilitarea  tablourilor electrice.
            - Montarea retelei de iluminat de siguranta conform normativelor in viguare.
            - Montarea sistemelor de detectie, semnalizare si avertizare in caz de incediu conform normativelor in viguare.
            - Montarea instalatiei de telefonie-internet.
            - Montarea instalatiei de paratraznet.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Sistem de drenaj Atelier Scoala la Colegiul Tehnic "Cibinium" - Sibiu, str. Filozofilor nr. 1 - Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii - după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  204.512 lei
         din care:
         C+M    :  152.179 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
0 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
0 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
31.044,00 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
141.852,00 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
31.616,00  lei
17.290,00 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

- Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea cu accesul principal in ateliere se va inlocui rigola deschisa din beton cu o retea de canalizare pluviala din PVC Sn 4 KGM Dn 315 mm in lungime de 50 m. Pe traseul noii retele se vor executa doua camine de vizitare cu diametru minim de 400 mm, prevazute cu capac din fonta necarosabil si 4 guri de scurgere care se vor executa direct pe retea fara a mai fi nevoie de racord pentru cuplarea acestora la retea.
- In capatul amonte al retelei proiectate se va mai executa o ramura de retea de canalizare pluviala din tuburi de PVC Sn 4 KGM Dn 160 mm L= 10, pe care se va mai executa de asemenea o gura de scurgere.
- Deversarea controlata a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii in reteaua de canalizare existenta/proiectata, se va realiza prin racordarea burlanelor de scurgere existente (7 buc), în colectorul de canalizare proiectat/existent, prin intermediul racordurilor de canalizare proiectate din ţevi PVC Dn = 110 mm L = 45 m.
- La baza fiecărui jgheab (burlan) se va monta câte un tub din PVC Dn =110 mm echipat la partea superioară (supraterană) cu o piesă de curăţire (7 buc), amplasată la cota + 0,50 metri faţă de cota terenului natural.
- Odata cu lucrarile de racordare a jgheaburilor la reteaua de canalizare se va inlocui si tubulatura acestora pe verticala pe o lungime de 2 m fata de cota terenului natural cu teava din PVC Dn 110 mm.
- Colectarea si conducerea apelor în drenurile cu radier elastic se realizeaza prin tuburi de drenaj riflate, perforate din PVC Dn 110 mm L = 120 m asezate direct la baza sapaturii.
- Trecerea conductelor prin peretii caminelor de canalizare se va face obligatoriu cu piese de trecere etanse Dn 110 - Dn 160 mm.

Art.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare instalatie electrică la Grădinita cu PP nr. 33" - Sibiu, Aleea Artileristilor, nr. 4 - Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii - după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  218.650 lei
         din care:
         C+M    :  186.500 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
0 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
0 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
13.500 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
186.500 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
18.650 lei
18.680 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

Regim de inaltime: S+P+EI+M.
Suprafata construita - 1436,50 mp.
Suprafata desfasurata - 2871,50 mp.
            - Reabilitare instalatiei electrice interioare la parter si etajul I.
            - Reabilitarea  tablourilor electrice.

Art.6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Lucrări necesare pentru obtinerea autorizatiei ISU la Gradinita cu PP Fratii Grimm" - Sibiu, Str. Oituz nr. 27 - Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii - după cum urmează:

A. Indicatori economici (fără TVA)
        TOTAL :  131.801,65 lei
         din care:
         C+M    :  97.732,79 lei

           
1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)
0 lei
2. ASIGURAREA CU UTILITĂŢI (cap. II din devizul general)
0 lei
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
(cap. III din devizul general)
0 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
(cap. IV din devizul general)
131.801,65 lei

5. ALTE CHELTUIELI (cap. V din devizul general)
Din care diverse si neprevăzute
0 lei
0 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 
(cap. VI din devizul general)
0 lei

B. Indicatori tehnici

Regim de inaltime: S+P+EI.
Suprafata construita - 1231 mp.
Suprafata desfasurata - 2463 mp.
            - Lucrari de arhitectura si rezistenta cladirii.
            - Montarea sistemelor de detectie, semnalizare si avertizare in caz de incediu conform normativelor in vigoare.

Art.7. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot17.pdf