Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu Local
1/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ
 
2/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 2 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT
 
3/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII
 
4/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. în anul 2016
 
5/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 5 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 
6/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 6 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 
7/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 7 privind transmiterea în folosinţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2
 
8/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiului Sibiu în anul 2015
 
9/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 9 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 
10/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10 privind acordarea mandatului special doamnei Corina Bokor, consilier local, în vederea exercitării votului favorabil privind modificarea prețului pentru apă potabilă respectiv tarifului pentru canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș
 
11/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 01.02.2016
 
12/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 12 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2016
 
13/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017
 
14/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic din Blaj, de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 11
 
15/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 
16/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - DEPOZIT LOGISTIC, SEDIU ADMINISTRATIV ŞI ANEXĂ, SIBIU, ZONA STRĂZILOR BARCELONA/SALZBURG F.N. Beneficiar: S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L.
 
17/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24 Investitor: SC Boema SRL Sibiu
 
18/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 18 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 
19/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 19 pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2015 privind impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016
 
20/2016
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 20 privind modificarea si completarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu