Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu Local
1/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ
 
2/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 2 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT
 
3/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII
 
4/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 
5/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 5 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinaţiei apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
 
6/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu
 
7/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 7 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 
8/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2016
 
9/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 9 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881
 
10/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10 privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu
 
11/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 11 privind preluarea din concesiunea S.C. Pieţe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piaţa Ștrand
 
12/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 12 privind alipirea imobilelor – terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc nr. 5 , identificate în CF 117018 Sibiu, nr. cad. 117018 și C.F. 124211 Sibiu, nr.cad. 124211, în suprafață de 1627 mp
 
13/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 13 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Şaguna nr.21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 
14/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 14 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu
 
15/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ SIBIU, ȘOSEAUA ALBA IULIA, FN Beneficiari : DRAGAN DANIELA DRAGAN ILIE MAXIMILIAN
 
16/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în Municipiul Sibiu
 
17/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 
18/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 18 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 
19/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 19 privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu
 
20/2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 20 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu