Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT AFERENTE LOCUINTELOR

Acte necesare

  • Cererea solicitantilor de atribuire in proprietate a terenului aferent in care sa se mentioneze actele depuse
  • Copii dupa actele de identitate ale solicitantilor
  • Extras de carte funciara de dată recentă (max. 3 luni),in original, eliberat de O.C.P.I. si extras de carte funciara in extenso, in cazul transcrierii imobilelor dintr-o foaie colectiva intr-o foaie individuala
  • Copie dupa actul de dobandire in proprietate asupra constructiilor (contract de vanzare-cumparare,certificat de mostenitor,sentinta civila,etc.)de catre actualul detinator al locuintei si solicitant al atribuirii in proprietate a terenului aferent
  • Dosar

Căutare TEMATICI

Căutarea se realizează în titlul tematicilor.