Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI

Acte necesare

  • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
  • Certificatul de naştere al adoptatului în original
  • Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original şi copie xerox
  • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al adoptatorilor.

Observatii

Care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatului sau a instituţiei de ocrotire în îngrijirea careia se află acesta

Căutare TEMATICI

Căutarea se realizează în titlul tematicilor.