Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI (care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatului sau a instituţiei de ocrotire în îngrijirea careia se află acesta)

Acte necesare

  • Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere;
  • Certificatul de naştere al adoptatului în original;
  • Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original şi copie xerox;
  • Actele de identitate ale părinților, în original şi copie xerox;

Observatii

PRECIZĂRI:

   - Cererea însoțită de documentele mai sus menționate se depune la Ghişeu naşteri-camera E 71.

Căutare TEMATICI

Căutarea se realizează în titlul tematicilor.